เราคนธรรมดามีปัญญากินแค่ข้าวกล่อง มีสิทธิ์แค่ได้ส่อง ได้มองเทอที่เป็นนางฟ้า ใช้ขีวิตหรูหรา มีบรรดาผู้ชายหมายปอง เราทำได้แค่ มอง มอง มอง ดูเทอที่ไกลออกไป เย๊!? #นี่แค่กินข้าวนะนิ #ถ้าว่างนี่จบเป็นเพลง #wazup #แรปเปอร์เป้าแตก #wazup #นี่แค่กินข้าวนะนิ #ถ้าว่างนี่จบเป็นเพลง #แรปเปอร์เป้าแตก

social media share